Do wynajęcia pomieszczenie gospodarcze

Do wynajęcia pomieszczenie gospodarcze

Do wynajęcia pomieszczenie gospodarcze

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o. ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia gospodarczego nr 2, znajdującego się w podwórzu nieruchomości przy ul. Solidarności 9 w Kępnie.

 

Powierzchnia całkowita – 9,94 m2
Cena wywoławcza 5,43 zł/m2/m-c netto

Najem możliwy będzie od dnia 01 października 2022 roku. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie do dnia 26.09.2022 roku do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 roku o godz. 12:00.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Wszelkich informacji udziela TBS – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, tel. 62 78 228 80.

Polecane artykuły

Skip to content