Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Ogrodowej 7

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Ogrodowej 7

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Ogrodowej 7

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania ofert do przetargu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kępnie. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły dotyczące postępowania:

  • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl.
  • Termin składania ofert: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  • Zakres prac: Remont elewacji obejmuje m.in. oczyszczenie elewacji, renowacje cegły licowej, tynków, wykonanie powłok malarskich elewacji oraz inne prace zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w dokumentacji projektowej.
  • Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować do Karoliny Soleckiej pod numerem telefonu: 62 782 28 80 lub na adres e-mail: tbs@tbs.kepno.pl.

Wymagane dokumenty:

Wszystkie szczegóły na stronie https://tbs-kepno.bip.net.pl/?c=287#

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową dostępną na platformie zakupowej oraz do wzięcia udziału w postępowaniu. Naszym celem jest wybór oferty, która najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom naszej społeczności.

Polecane artykuły

Skip to content