Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu na remont elewacji kamienicy położonej przy ul. Rynek 41 w Kępnie. Proces ten jest częścią naszych działań na rzecz poprawy estetyki oraz funkcjonalności budynków w naszym mieście, kładąc szczególny nacisk na ochronę i zachowanie dziedzictwa architektonicznego.

Kluczowe informacje o przetargu:

  • Tryb postępowania: Przetarg prowadzony jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Zakres prac: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej i bocznej, w tym m.in. renowacja tynków, wymiana stolarki zewnętrznej, konserwacja gzymsów oraz balkonu z balustradą, i inne prace określone w dokumentacji przetargowej.
  • Składanie ofert: Oferty należy składać elektronicznie poprzez platformę zakupową dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl.
  • Dokumenty wymagane dostępne pod adresem: https://tbs-kepno.bip.net.pl/?c=286
  • Termin składania ofert: Oferty można składać do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • Warunki udziału: Szczegółowe warunki udziału w przetargu, w tym wymagania dotyczące doświadczenia i zdolności technicznej, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na wskazanej platformie.

Dodatkowe informacje:

  • Wizja lokalna: Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, ale zalecana. W celu uzyskania szczegółów należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetarg.
  • Kontakt: Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować do Karoliny Soleckiej, tel. 62 782 28 80, e-mail: tbs@tbs.kepno.pl.
  • Ochrona danych osobowych: Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumentacji przetargowej.

Zachęcamy zainteresowane firmy do zapoznania się z dokumentacją przetargową i składania ofert. Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny.

Polecane artykuły

Skip to content