Aktualności

Przetarg na budowę przy ulicy Kościuszki 9

Przetarg na budowę przy ulicy Kościuszki 9

ZAMAWIAJĄCY: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – KĘPNO SP. Z O. O. 63-600 KĘPNO, UL. KOŚCIUSZKI 9 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z […]

więcej
1 2 12

Planujemy dla Ciebie

37

Budynków

232

liczba mieszkań

627

liczba mieszkańców SP

16297

m. kw. powierzchni użytkowej

Twoja przyszłość może się zacząć tutaj

Skip to content