O spółce

Działalność spółki

Podstawowe obszary działalności

 

  • Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • Budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
    z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • Prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

 

Władze spółki

Władze
Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
Zgromadzenie Wspólników:
którego uprawnienia sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki tj. Gminę Kępno.

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej od dnia 14.02.2020 r.:
1. Antoni Jendryca
2. Paweł Kowzan
3. Piotr Korytkowski

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
Radosław Pieles
tel. 62 78 292 86
tel. 62 78 22 880 wew. 25
tbs@tbs.kepno.pl

Dane spółki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o.
z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000602600 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 6.031.000,00 zł.
NIP 6192026635
Regon 36378444000000

Wpisz szukaną frazę