O spółce

Czym się zajmujemy w TBS Kępno?

TBS- Kępno Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 9, jest spółką prawa handlowego.
Właścicielem spółki w 100% jest Miasto i Gmina Kępno. Spółka TBS Kępno zarządza własnymi nieruchomościami oraz budynkami będącymi własnością Miasta i Gminy Kępno i Wspólnot mieszkaniowych, łącznie to blisko 440 lokali.

Jako spółka wykonujemy zadania Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez:

 •  wynajem mieszkań,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • realizację nowych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest:

 • realizacja projektów budowlanych,
 • roboty budowlane, w tym także rozbiórki budynków,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości
 • działalność związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

Pracownicy dokładają wszelkich starań aby siedziba spółki była jak najbardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
Personel zawsze służy pomocą osobom mającym szczególne potrzeby i jeśli to konieczne obsługa interesantów prowadzona jest również bezpośrednio w miejscu zamieszkania petenta.
Zapraszamy do Kępna.
Więcej informacji o nas znajdziesz na www.tbsk.kepno.pl.

Działalność spółki

Podstawowe obszary działalności

 

 • Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • Budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
  z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • Prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

 

Władze spółki

Władze
Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
Zgromadzenie Wspólników:
którego uprawnienia sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki tj. Gminę Kępno.

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej od dnia 5.10.2023 r.:
1. Antoni Jendryca
2. Paweł Kowzan
3. Piotr Korytkowski

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
Radosław Pieles
tel. 62 78 292 86
tel. 62 78 22 880 wew. 25
tbs@tbs.kepno.pl

Dane spółki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o.
z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000602600 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 9.244.000,00 zł.
NIP 6192026635
Regon 36378444000000

Skip to content