Nabór wniosków

Nabór wniosków na ten moment zamknięty

OWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – KĘPNO SP. Z O. O.
informuje, ze w terminie od dnia 30.07.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków dla przyszłych najemców mieszkań przy ul. Przemysłowej 31.

Formularz wniosku można otrzymać w siedzibie TBS – Kępno Sp. z o.o. lub pobrać ze strony internetowej www.tbsk.kepno.pl

J E Ż E L I:

– jesteś mieszkańcem Gminy Kępno
– spełniasz kryteria wynikające z Regulaminu:
– nie masz prawa własności do nieruchomości
– opłacasz podatek dochodowy w Kępnie
– spełniasz kryteria w zakresie wysokości dochodu wynikające z Ustawy
– posiadasz dzieci i zwolnisz mieszkanie komunalne to otrzymasz dodatkowe punkty
– chcesz mieć swoje własne „M”

TO:

– TBS – KĘPNO SP. Z O. O. finansuje budowę mieszkań, dlatego nie musisz martwić się wieloletnim zobowiązaniem kredytowym
– wpłacasz jedynie kaucje (3 miesięczny czynsz z zadatkiem na wykup)
– podpisujesz umowę najmu na okres nie dłuższy niż 25 lat
– w ramach czynszu systematycznie wykupujesz Swoje mieszkanie

C O ? G D Z I E ? K I E D Y?

– ul. Przemysłowa 31 w Kępnie (zakończenie budowy – 31.08.2018 r.)
– przewidywany termin zasiedlenia – IX/X.2018 r.
– wysoki standard wykończenia i gotowe do zamieszkania:
– 2 mieszkania – 1 pokojowe o pow. ok 30 m2

Skip to content