Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

[RODZAJ DOTACJI]                               DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

[NAZWA PROGRAMU]                       RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

[NAZWA ZADANIA ]                             REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 7 W KĘPNIE

[WARTOŚC FINANSOWANIA]           499 000,00 ZŁ

[CAŁKOWITA WARTOŚĆ]                    548 000,00 ZŁ

[OPIS ZADANIA]    Program prac – remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z instalacją odgromową.

 • oczyszczenie elewacji z zabrudzeń i zanieczyszczeń powierzchniowych, z wtórnych powłok malarskich i wtórnych zapraw tynkarskich,
 • usunięcie w zakresie koniecznym spękanych, odspojonych i uszkodzonych powłok malarskich i tynków oraz zlasowanych, ukruszonych, obsypujących się cegieł,
 • wykonanie renowacji  cegły licowej w obrębie: cokołu, parapetów, nadproży i studni okien piwnicznych, w zakresie koniecznym lokalnie wymiana cegły licowej,
 • odtworzenie z cegły licowej: nadproży okien piwnicznych w elewacji południowej oraz góry kominów (gzymsów kominowych ceglanych),
 • remont spękań i innych uszkodzeń murów zewnętrznych,
 • renowacja cokołu z kamienia naturalnego, po oczyszczeniu kamienia i dokonaniu bieżącej oceny stanu technicznego w przypadku potrzeby; w zakresie koniecznym wymiana lokalna elementów kamiennych,
 • renowacja stopni zewnętrznych kamiennych w obrębie wejścia frontowego,
 • w obrębie wejścia bocznego odtworzenie stopni kamiennych z granitu strzegomskiego młotkowanego / płomieniowanego, rozwiązanie opcjonalne: obłożenie istniejących stopni betonowych płytą z granitu strzegomskiego młotkowanego / płomieniowanego,
 • renowacja tynków pierwotnych o dobrej kondycji kwalifikowanych do pozostawienia, w pozostałych partiach ścian zewnętrznych odtworzenie tynków w nawiązaniu do tynków historycznych,
 • wykonanie powłok malarskich elewacji,
 • wykonanie renowacji kominów murowanych wraz z wykonaniem powłok malarskich kominów,
 • wykonanie renowacji drewnianej altany wraz z jej stolarką okienną, wykonanie renowacji drewnianych okapów i lukarny dachowej, po oczyszczeniu drewna i dokonaniu bieżącej oceny stanu technicznego w przypadku potrzeby; w zakresie koniecznym odtworzenie elementów drewnianych w nawiązaniu do historycznych,
 • odtworzenie stolarki okiennej w nawiązaniu do okien historycznych wg rysunków elewacji i zestawienia stolarki okiennej,
 • wykonanie renowacji stolarki okien piwnicznych,
 • wykonanie renowacji pierwotnych krat w obrębie okien piwnicznych,
 • wykonanie remontu instalacji odgromowej.

Prace towarzyszące:

 • przełożenie  kominów rurowych z elewacji na podtynkowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponad połacią dachu zakończenie pionów kominkami ceramicznymi / stalowymi,
 • usunięcie wtórnych elementów metalowych z elewacji oraz nieczynnych instalacji wewnętrznych teletechnicznych i elektrycznych, wtórnych krat okiennych,
 • przełożenie czynnego okablowania natynkowego instalacji wewnętrznych teletechnicznych i elektrycznych na podtynkowe,
 • wymiana opraw oświetleniowych w obrębie drzwi wejściowych na oprawy wg rysunków elewacji nawiązujących formą historycznie do obiektu,
 • wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich,
 • wykonanie odprowadzenia wody ze studni okien piwnicznych i istniejących rur spustowych poza obręb murów  cokołowych i fundamentowych obiektu,
 • wykonanie w poziomie terenu wokół budynku opaski żwirowej o szer. ~55-60cm,
 • wykonanie ewentualnych innych koniecznych napraw w obrębie murów zewnętrznych, elewacji.

Zakres prac dot. Rynek 41

1)          Skucie głuchych tynków elewacji wraz z renowacją pozostałych.
2)          Remont spękań i innych uszkodzeń murów zewnętrznych.
3)          Wykonanie nowych powłok malarskich elewacji.
4)          Odtworzenie tynków w nawiązaniu do tynków historycznych.
5)          Renowacja – odtworzenie gzymsów.
6)          Renowacja cokołu.
7)          Renowacja kominów murowanych wraz z wykonaniem powłok malarskich kominów.
8)          Wymiana stolarki zewnętrznej.
9)          Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej od ul. Rynek (drzwi wejściowe do strefy mieszkalnej oraz drzwi/skrzydło od usługi „Apteki”) oraz od ul. Krótkiej.
10)      Wymiana stolarki okien piwnicznych wraz z doświetleniem piwnicznym.
11)      Odprowadzenie wody ze studni okien piwnicznych i rur spustowych do kanalizacji deszczowej.
12)      Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
13)      Montaż parapetów granitowych w kolorze szarości.
14)      Renowacja balkonu wraz z balustradą.
15)      Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich.
16)      Renowacja – wymiana zużytych stopni granitowych zewnętrznych.
17)      Ponad połacią dachu zakończenie pionów kominkami stalowymi.
18)      Usunięcie wtórnych elementów metalowych z elewacji oraz nieczynnych instalacji wewnętrznych teletechnicznych i elektrycznych, wtórnych krat okiennych.
19)      Położenie czynnego okablowania natynkowego instalacji wewnętrznych teletechnicznych i elektrycznych na podtynkowe.
20)      Wymiana opraw oświetleniowych w obrębie drzwi wejściowych od ul. Rynek i ul. Krótkiej.

Skip to content