Umowa z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego Klucze do własnego „M” już w przyszłym roku!

Umowa z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego Klucze do własnego „M” już w przyszłym roku!

Umowa z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego Klucze do własnego „M” już w przyszłym roku!

Negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie trwały dość długo, bo od podpisania listu intencyjnego minęło aż osiem miesięcy. Czas ten jednak był potrzebny, by wypracować najlepsze dla Kępna rozwiązanie, które pozwoli na sfinansowanie budowy gotowych do zamieszkania lokali mieszkalnych przez młodych mieszkańców Kępna i okolic. Przypomnijmy, że Fundusz Municypalny (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) zarządzany jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. i jest długoterminowym inwestorem finansowym, który współfinansuje inwestycje w obszarze nieruchomości realizowane przez gminy lub podległe im spółki. Na mocy podpisanej dnia 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy umowy inwestycyjnej przez: Piotra Psikusa – Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Piotra Brodę – Członka Zarządu Funduszu Municypalnego FIZ AN wraz z Pełnomocnikiem – Pawłem Kotlarskim, a także Radosława Pielesa – Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o. o., udało się wypracować ostateczne założenia dla polityki mieszkaniowej w Kępnie na najbliższe lata i nasze miasto znalazło się w gronie kilku miast w Polsce, które jako pierwsze wezmą udział w nowych programach Banku Gospodarstwa Krajowego dedykowanych właśnie rozwojowi mieszkalnictwa w Polsce.

Całym procesem na mocy porozumienia zarządzać będzie Spółka Celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami będą właśnie Fundusz, TBSK i Gmina. Dzięki uzyskanemu wielomilionowemu współfinansowaniu najpóźniej we wrześniu 2018 r. oddanych do użytku zostanie 36 pierwszych mieszkań przy ulicy Przemysłowej w Kępnie w układzie:
BUDYNEK NR 1 (20 mieszkań) BUDYNEK NR 2 (16 mieszkań)
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) 977,22 Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) 814,89
Powierzchnia lokali pomocniczych i komunikacji (m2) 379,41 Powierzchnia lokali pomocniczych i komunikacji (m2) 294,49

Mieszkania 2 – pokojowe 12 Mieszkania 1 – pokojowe 4
Mieszkania 3 – pokojowe 8 Mieszkania 3 – pokojowe 12
Lokale handlowo-usługowe na parterze budynku 2 Lokale handlowo-usługowe na parterze budynku 2
Łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m2) 107,21 Łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m2) 138,10
Łączna powierzchnia użytkowa obu budynków wyniesie 2.711,32 m2 (w tym: ok. 245 m2 powierzchni handlowo-usługowych pod wynajem), a zagospodarowanie terenu przyległego do budynków obejmie poza niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, drogi dojazdowe), miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla najmłodszych.

Polecane artykuły

Skip to content