Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41 – III postępowanie

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41 – III postępowanie

Przetarg remontu elewacji kamienicy przy ul. Rynek 41 – III postępowanie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu na remont elewacji kamienicy położonej przy ul. Rynek 41 w Kępnie. Proces ten jest częścią naszych działań na rzecz poprawy estetyki oraz funkcjonalności budynków w naszym mieście, kładąc szczególny nacisk na ochronę i zachowanie dziedzictwa architektonicznego.

Kluczowe informacje o przetargu:

  • Tryb postępowania: Przetarg prowadzony jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Zakres prac: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej i bocznej, w tym m.in. renowacja tynków, wymiana stolarki zewnętrznej, konserwacja gzymsów oraz balkonu z balustradą, i inne prace określone w dokumentacji przetargowej.
  • Termin składania ofert: Do 24 maja 2024 r., godz. 09:00, poprzez platformę zakupową online.
  • Dokumenty wymagane dostępne pod adresem: https://tbs-kepno.bip.net.pl/?a=591
  • Warunki udziału: Szczegółowe warunki udziału w przetargu, w tym wymagania dotyczące doświadczenia i zdolności technicznej, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na wskazanej platformie.

Dodatkowe informacje:

  • Kontakt: Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować do Karoliny Soleckiej, tel. 62 782 28 80, e-mail: tbs@tbs.kepno.pl.
  • Ochrona danych osobowych: Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumentacji przetargowej.

Zachęcamy zainteresowane firmy do zapoznania się z dokumentacją przetargową i składania ofert. Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny.

Polecane artykuły

Skip to content