Przetarg na budowę przy ulicy Granicznej

Przetarg na budowę przy ulicy Granicznej

Przetarg na budowę przy ulicy Granicznej

Ogłoszenie o zamówieniu: “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnie przy ul. Granicznej”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającego progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – pn:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnie przy ul. Granicznej, dz. o nr ewid. 993/24.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl

Dokumenty i szczegóły przetargu tutaj dostępne na sstronie tbs-kepno.bip.net.pl

Polecane artykuły

Skip to content