Budowę przy ulicy Granicznej – II postępowanie

Budowę przy ulicy Granicznej – II postępowanie

Budowę przy ulicy Granicznej – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu: “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnie przy ul. Granicznej”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnie przy ul. Granicznej, dz. o nr ewid. 993/24.

Termin składania ofert: 2021-09-15 09:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl
Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 10:00
Termin związania ofertą: 30 dni

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl

Dokumenty i szczegóły przetargu dostępne na stronie tbs-kepno.bip.net.pl

Polecane artykuły

Skip to content