Konkurs na wynajem garażu

Konkurs na wynajem garażu

Konkurs na wynajem garażu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o. ogłasza konkurs ofert na wynajem garażu znajdującego się przy ul. Ogrodowej 7 w Kępnie.
Najem garażu możliwy będzie od dnia 01 maja 2021 roku.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki
przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie do dnia 22.04.2022 roku do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 roku o godz. 11:30

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Wszelkich informacji udziela TBS – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, tel. 62 78 228 80.

Polecane artykuły

Skip to content